Cách tính chu vi hình tứ giác

Tứ giác là hình có 4 đỉnh nằm trong một mặt phẳng. Nếu bạn biết cách tính chu vi hình tứ giác thì công thức tính chu vi các hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, … đều có thể vận dụng nó một cách dễ. Nếu như bạn không nhớ thì bài viết này hsmath.online sẽ giúp bạn

Chu vi hình tứ giác

Công thức cần nhớ

Giả sử có 1 tứ giác EFGH như hình trên. Chu vi của hình tứ giác được tính theo công thức

C = EF + FG + GH + EH

Trong đó: EF, FG, GH, EH lần lượt là độ dài các cạnh của tứ giác

Bài tập có lời giải chi tiết

Bài tập 1. Cho tứ giác EFGH có độ dài lần lượt là EF = 2 cm; FG = 3 cm; GH = 4 cm và EH = 5 cm. Hãy tính chu vi hình tứ giác này

Lời hướng dẫn

Theo đề, ta biết:

  • EF = 2 cm
  • FG = 3 cm
  • GH = 4 cm
  • EH = 5 cm

Áp dụng công thức tính chu vi của hình tứ giác này là: C = EF + FG + GH + EH = 2 + 3 + 4 + 5 = 14 cm

Qua bài viết trên đã phần nào giúp bạn hiểu được chu vi của hình tứ giác. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn trong qua trình học tập cũng như ôn luyện.