Công thức chu vi đường tròn

Ta biết đường tròn là tập hợp nhiều điều nằm trong mặt phẳng thỏa mãn rằng các điểm này phải cách 1 điểm cho trước 1 khoảng R không đổi thì

  • điểm cho trước gọi là tâm đường tròn ( thường kí hiệu O)
  • Khoảng R không đổi gọi là bán kính đường tròn

Nhắc tới đường tròn nhiều học sinh không còn lạ nhưng nhắc tới chu vi thì nhiều em không nhớ được hoặc nhớ không chính xác. Không cần phải lo vì bài viết này hsmath.online sẽ giúp bạn nhớ

chu vi đường tròn

Công thức chu vi đường tròn

Giả sử cho một đường tròn thì chu vi được xác định theo công thức: C = 2π.r

Trong đó

  • C là chu vi đường tròn có đơn vị là m
  • π = 3,1416 là hằng số
  • r là bán kính đường tròn có đơn vị là m

Bài tập chu vi đường tròn

Bài 1. Một đường tròn có bán kính là r = 3 cm. Hãy tìm

a) đường kính đường tròn

b) chu vi đường tròn

Lời hướng dẫn

Ta biết bán kính r = 3 cm => đường kính R = 2r = 2.3 = 6 cm

a) Đường kính của đường tròn là R = 6 cm

b) Chu vi đường tròn C = 2π.r = 2π.3 = 6π (cm) = 18,8496 (cm)

Bài 2. Một học sinh làm thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh này đo được độ dài đường kính một chiếc đĩa là 25 cm. Giáo viên yêu cầu học sinh này tính

a) bán kính chiếc đĩa

b) chu vi của chiếc đĩa, biết rằng chiếc đĩa có hình tròn.

Lời hướng dẫn

Theo đề: R = 25 cm => r = R : 2 = 25 : 2 = 12,5 cm

a) bán kính chiếc đĩa là r = 12,5 cm.

b) Vì chiếc đĩa có dạng hình tròn nên chu vi của nó được xác định theo công thức

C = 2π.r = 2π.12,5 = 25π (cm) = 78,54 (cm)

Qua 2 ví dụ trên, hsmath.online giúp bạn nhớ lại được chính xác công thức tính chu vi đường tròn. Đây là công thức tương đối dễ nhớ, được ứng dụng khá nhiều khi học toán sau này nên bạn cần phải nhớ. Nếu bạn hay quên có thể thường xuyên quay lại trang lượng giác hoặc làm nhiều ví dụ tương tự để khắc sâu kiến thức.