Công thức tính chu vi hình vuông lớp 3

Nhắc tới hình vuông nó không còn xa lạ gì với học sinh, một hình học phẳng có 4 góc vuông và các cạnh nó bằng nhau. Công thức tính chu vi hình này còn đơn giản hơn hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, … rất nhiều. Tuy vậy, vẫn có bạn quên. Không sao, không có gì phải lo lắng bởi bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nhớ ngay. Nào cũng hsmath.online bắt đầu:

chu vi hình vuông

Cơ sở lý thuyết

Cho một hình vuông có độ dài mỗi cạnh là $a$, khi đó chu vi của hình được xác định theo công thức: $C = 4.a$

Trong đó:

  • Chu vi của hình vuông là C, đơn vị là m
  • Đội dài cạnh của hình là $a$, tức là AB = BC = CD = DA = a

Bài tập minh họa

Bài tập 1. Một hình vuông ABCD có cạnh là 4 cm. Hãy xác định

a) độ dài đường chéo AC

b) chu vi của hình vuông này

Lời hướng dẫn

Vì tứ giác ABCD là hình vuông nên AB = BC = CD = DA = 4 cm nên

a) độ dài đường chéo AC là $AC = \sqrt {A{B^2} + B{C^2}} $$ = \sqrt {{4^2} + {4^2}} $$ = 4\sqrt 2 \left( {cm} \right)$

b) Chu vi của hình vuông được xác định: C = 4 x a = 4 x 4 = 16 cm

Bài tập 2. Hình thoi ABCD có góc $\widehat A$ = 90$^0$, chu vi của hình thoi là 20 cm. Hãy xác định

a) độ dài một cạnh bất kì của hình thoi

b) Tìm độ dài của mỗi đường chéo của hình thoi

Lời hướng dẫn

Vì hình thoi ABCD có 1 góc vuông nên nó là hình vuông

Theo đề, chu vi của hình vuông ABCD là C = 20 cm

Áp dụng công thức: C = 4 x a <=> 20 = 4 x a <=> a = 5 cm

a) Vì là hình vuông nên các cạnh có độ dài bằng nhau => a = 5 cm.

b) Áp dụng hệ thức pitago: $BC = \sqrt {A{C^2} + A{B^2}} $$ = \sqrt {{5^2} + {5^2}} $$ = 5\sqrt 2 \left( {cm} \right)$

Độ dài của mỗi đường chéo của hình thoi $5\sqrt 2 \left( {cm} \right)$