Hỏi: Loài động vật nào sau đây có phổi được cấu tạo bởi rất nhiều phế nang?

Hỏi: Loài động vật nào sau đây có phổi được cấu tạo bởi rất nhiều phế nang?

A. Chim đại bàng.

B.Sán lá gan.

C.Giun đất.

D.Cá chép.

Hướng dẫn

      Chọn A.

Hô hấp qua bề mặt cơ thể Hô hấp bằng mang Hô hấp bằng hệ thống ống khí Hô hấp bằng phổi Vừa hô hấp bằng phổi, vừa hô hấp bằng da

Đại diện Động vật đơn bào và đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) Cá, thân mềm, chân khớp Côn trùng Bò sát, chim, thú Lưỡng cư

Ví dụ Giun đất, Sán lá gan, Sán lợn.. Trai, Ốc, Tôm, Cua. Châu chấu, cào cào. Rắn, thằn lằn, cá sấu, chim sẻ, chim đại bàng, chim ó, hổ, trâu, bò, dê, gà, lợn Ếch, nhái