Lượng giác và hàm số lượng giác

Nhiều bạn đặt câu hỏi: lượng giác là gì?

Lượng giác là một phần quan trọng toán học dùng để tìm hiểu về các đặc điểm của hình tam giác; mối liên hệ mật thiết giữa cạnh và góc trong tam giác.

Để hiểu chi tiết chúng ta cùng xem lại một số công thức lượng giác biểu diễn mỗi liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông:

công thức lượng giác trong tam giác vuông

Do điểm đặc biệt của tam giác vuông nên sau này người ta định nghĩa lượng giác theo tam giác này.

Khi nói tới lượng giác, ta phải nhắc tới hàm số của nó. Hàm số lượng giác diễn tả các mối liên kết và có thể áp dụng. nó được dùng rộng rãi trong nhánh toán học thuần túy và nhánh toán học ứng dụng. Ví dụ đồ thị một hàm lượng giác được dùng phổ biến trong vật lý phổ thông lớp 12:

đồ thị hàm lượng giác y = sinx

đồ thị hàm số y = sinx

Bạn có thể xem thêm các: công thức lượng giác